Facebook logo
účet

Filozofie

Hlavní myšlenkou naší práce je ve spolupráci s pěstounskými rodinami zdravý rozvoj dětí v náhradní rodinné péči. Zájem a potřeby dítěte jsou v naší práci na prvním místě. Velký důraz klademe na práci s celou pěstounskou rodinou, neboť pouze přijetí dítěte a jeho osobní historie, vztahů širokou rodinou pěstounů je dobrým předpokladem ke zdárnému průběhu pěstounské péče.

Pěstounským rodinám chceme nabízet jak odbornost, tak lidský přístup klíčového pracovníka.

Princip jediného klíčového pracovníka povede dle našeho názoru k minimalizaci narušení rodinného prostředí a umožní podporu vztahů mezi členy rodiny.

Významným momentem v práci klíčových pracovníků a doprovázení bude cílená práce s identitou dětí v náhradní rodinné péči. Jednou z používaných metod je práce na Knize života, která přináší jednoduchý terapeutický prostředek vedoucí k pochopení vlastní životní situace dítětem a nabízí možnost vyrovnání se s traumatickými zkušenostmi, které prožilo. Kniha života přináší odpovědi, na které se pěstounům těžko odpovídá a zároveň to jsou otázky, které děti zajímají – Kdo jsem? Proč jsem tady? Kam půjdu?

Ve způsobu práce chce AMINA o.p.s vycházet ze stanovisek a forem práce, které vznikly v Amalthea o. s. v rámci spolupráce s Nadací LUMOS, Pardubickým krajem, Centrem psycho-sociální pomoci – Rodinnou a manželskou poradnou a za spolupráce a finanční podpory Nadace Sirius, 2010

www.amalthea.pardubice.cz

www.amalthea.pardubice.cz/ostatni_projekty_nrp_systemova_zmena.htm

www.amalthea.pardubice.cz/projekty/ostatni/nrp_systemova_zmena/vystupy/metodiky-amalthea.zip