Facebook logo
účet

Novinky

Pomalu budeme připravovat úplně nový web, informace a odkaz sdělíme zde. Měl by být dostupný v listopadu 2023.

Činíme tak mimo jiné v souvislosti s rozšířením o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, kterou budeme od ledna 2023 poskytovat na území města Liberce.

Aktuálně, tj. k 19.10.2022 máme opět plnou kapacitu a bohužel nové rodiny ke spolupráci nepřibíráme. O změně budeme informovat zde, případně na dotaz tomaskahan@amina-nrp.cz, tel. 602413534.

V sekci výroční zprávy máme zveřejněnou výročku za rok  2021.

 

Na podzim 2020 připravujeme opět sdílecí, terapeutickou skupinu pro děti ve věku 12-15 let.

Je založen facebookový profil pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností : https://www.facebook.com/Amina-ops-697015787042437/

 

 

Chcete se stát pěstounem?

Uvažujete o tom, že se stanete pěstouny a bydlíte v Libereckém kraji? Chcete se dozvědět více o pěstounské péči, zajímají vás změny, které od 1. 1. 2013 přináší novela Zákona o sociálně právní ochraně? Potřebujte informace kde vlastně začít?

Nabízíme vám bezplatné doprovázení celým procesem od rozhodování přes přípravu na pěstounskou péči po pomoc při přijetí dítěte v rodině a následné doprovázení.

Předem si ale rozmyslete několik otázek:

- Proč chcete být pěstounem?

- Jste zralé osobnosti? Máte rodičovské zkušenosti?

- Jste schopni otevřené spolupráce s odborníky a sociálními pracovníky?

- Jste schopni komunikovat s biologickými rodiči dětí?

- Jak asi přijmou vaše vlastní děti pěstounské dítě?

- Máte dostatečné materiální a sociální zázemí?

- Připouštíte možnost vážných výchovných problémů, a jak na ně budete reagovat?

- Prodiskutujte celou záležitost se svým nejbližším okolím (partner, rodiče, širší rodina, přátelé). Budete je potřebovat…

Hotovo? Tak se stavte..... ;-)