Facebook logo
účet

Kontakt s biologickými rodinami

Doprovázení, koordinace a pomoc při styku dětí a pěstounských rodin s biologickými rodiči děti v NRP.

Tato služba je poskytována na základě zhodnocení situace dítěte tak, aby pro něj byla co nejméně traumatizující. Vycházíme z pyramidové posloupnosti: téma je přijatelné pro dospělé – téma je přijaté dětmi – samotný kontakt.

Forma kontaktu (může se jednat jak o přímý osobní kontakt, ale nabízíme zprostředkování emailové, písemné korespondence, telefonátů a dalších případných forem komunikace) i místo bude záležet na individuální dohodě s pěstounskou rodinou a potřeby ochrany dítěte. Nabízíme využití neutrálního prostředí a přítomnosti klíčového pracovníka, pomoc při stanovení pravidel pro kontakt s rodinou, zprostředkování různých forem kontaktu, mediaci v případě konfliktních situací.

Pro účely podpory nabízíme konzultace pracovníky organizace, případně zprostředkování konzultace, podpory jiným odborníkem (psycholog, supervizor) – a to jak pro děti, tak pro pěstouny.