Facebook logo
účet

Odlehčovací služby

Poskytování odlehčovacích služeb pro pěstounské rodiny.

Tato služba je stanovena v rozsahu daném zákonem -  14 dní v kalendářním roce pro děti starší 2 let, případně krátkodobě po dobu nezbytně nutnou v případě nemoci pěstouna, narození dítěte, úmrtí osoby blízké, při vyřizování nezbytných osobních náležitostí. Služba je upravena v dohodě o poskytování podpory, je k dispozici při objednání pěstounem (krátkodobá), i na základě dohody mezi pěstounem a organizací (14ti denní). V případě 14-ti denní péče organizujeme pobyty dětí z pěstounských rodin, které budou tematicky věnované psychosociálnímu rozvoji, uvědomění s vlastní identity a rozvoji rodinných vztahů. Možností je i čerpání podpory formou příspěvku na pobyt dítěte na běžném táboře, v částce 4000 Kč na dítě. Pro menší děti pak forma podpory osobě, která je dítěti blízká a péči převezme. Při stanovení formy respitní péče je vždy na prvním místě ohled na zájem a potřeby dítěte, aby situace byla pro něj co nejméně zatěžující.

V roce 2015 můžete využít i dvou pobytů pro děti v pěstounské péči, které organizuje Amina.

Pro menší děti zde: letak_tabor.docx

Pro starší děti připravujeme opět putovní tábor. letak_tabor_putak.docx