Facebook logo
účet

Psychologické a terapeutické služby

Psychologické a terapeutické služby pro děti v pěstounské péči i pro pěstouny.

  1. Služba je poskytována s využitím převážně externích zdrojů, na základě kontraktu mezi pěstounem, klíčovým pracovníkem Aminy a terapeutem.
  2. Služba je dostupná na základě objednání rodiny i uvážení klíčového pracovníka, má přímou návaznost na aktivitu doprovázení a supervizi rodin i pracovníků.
  3. Pěstouni mají nárok na zprostředkování odborné pomoci, s využitím externích spolupracovníků zdarma. Na jinou, placenou péči pěstounům přispívá Amina o.p.s. minimálně v rozsahu 1000 Kč za 6 měsíců.

Aktuálně má AMINA dohody o spolupráci s Mgr. Hanou Heindroferovou, PhDr. Davidem Cichákem, Mgr. Petrem Šolcem, PhDr. Lenkou Václavíkovou, Mgr. Zdenkou Švermovou a Mgr. Blankou Stupkovou. a Mgr. Veronikou Uhlířovou. Termíny lze objednat přes své klíčové pracovníky.

Socioterapie pro dospívající.

V letech 2018 a 2019 jsme třikrát realizovali Podpůrnou skupinu, kde jsme nabízeli dětem ve věku 10 - 14 let, vyrůstající v pěstounské péči, pod vedením odborných pracovníků (terapeuta a speciálního pedagoga) možnost objevovat specifika svého života v pěstounské péči, povídat si o tématech s tím souvisejících, o svých pocitech či pracovat na svém osobním rozvoji. Podobnou skupinu připravujeme na rok 2020, neboť čekáme, až nám dorsostou nové děti. Informace najdete u svých klíčových pracovníků, případně u ředietle organizace.

Od řijna 2015 ve spolupráci s Maják o.p.s. jsme realizovali tzv. Růstovou skupinu, určenou dospívajícím dětem z pěstounských rodin. Cílem společných setkávání byla práce na osobnostním růstu, rozvoj sociálních dovedností, zvládání konfliktů a náročných životních situací, sdílení a reflexe sebezkušenosti. Skupinu vedou zkušení lektoři z Majáku, ve frekvenci cca jednou za tři týdny.