Facebook logo
účet

Vzdělávání

Tato činnost je stanovena jako povinnost ze strany pěstounů, na základě Zákona o SPOD, v rozsahu minimálně 24 hodin za rok. Poskytovatel péče (Amina o.p.s.) pěstounům pomáhá tuto povinnost splnit prostřednictvím vlastních kursů, které organizuje. Jejich témata vychází jak z požadavků pěstounských rodin, tak z požadavků poskytovatele péče, jako garanta. Aktivita probíhá formou organizace jednodenních seminářů se 4 hodinovou dotací, v prostorech AMINy, nebo víkendových pobytů s dotací 12 hodin.

O účasti obdrží pěstouni certifikát.

Vzdělávání je pro pěstouny bezplatné, možností je i proplacení účasti na vzdělávání organizovaným jinou institucí, po odsouhlasení ředitelem AMINA o.p.s.

Nabídku vzdělávacích kursů na rok 2022 pro oblast Liberecka najdeze zde:

Liberec_rok_2022_-__nabidka_kursu_pro_pestouny.pdf

Nabídku kursů na rok 2022 pro oblast Frýdlanstka najdete zde:

Frydlantsko_rok_2022_-__nabidka_kursu_pro_pestouny.pdf

Pokud neumožní epidemiologická situace školení fyzicky, proběhnou v uvedený čas prostřednictvím webové aplikace googlemeet. Přístup pošle pověřený pracovník na email účastníka před zahájením kursu.

Pokdu nestíháte vzdělávání, nebo máte zájem o studium související literatury, přikládáme soubor s těmi publikacemi, které nyní máme v Amině k zapůjčení. Za tím účelem kontaktuje svého klíčového pracovníka. Soubor je zde:

publikace_ke_studiu.xlsx

 

Nabídka kursů bude ještě doplňována o víkendové pobyty, které budou dva, v měsících duben a říjen.

Podrobné informace získáte u svých klíčových pracovníků, nebo na adrese tomaskahan@amina-nrp.cz.